Lidmaatschap CEO’s

Contributie deelname netwerkgroep

CVconnect wil de kosten van deelname billijk houden. In overleg met de Raad van Advies zijn de kosten van deelname vastgesteld op €2500 voor CEO’s per jaar. Zowel een bedrijfsdeelname als een persoonlijk lidmaatschap is mogelijk. Persoonlijk lidmaatschap houdt in dat het bedrag inclusief BTW is.

Lidmaatschap netwerkgroep

Het lidmaatschap van CVconnect omvat een jaar participatie in de groep. Maar ook het onderdeel zijn en onderstrepen van het CVconnect gedachtegoed.

Aanvang van het lidmaatschap is de eerst volgende bijeenkomst van de groep. Verlenging van het lidmaatschap is steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar. Wanneer verlenging niet meer mogelijk of gewenst is, waarderen wij het dat dit zowel persoonlijk aan de moderator, als schriftelijk aan CVconnect wordt doorgegeven. Graag met in acht name van een redelijke opzegtermijn.

Voor vragen, opmerkingen, verbeterpunten staan wij meer dan open. Wij zullen hier altijd zo snel mogelijk op terugkomen en bekijken of deze meegenomen kunnen worden in het perfectioneren van het netwerk. Wij hopen dan ook dat hier door een ieder gebruik van gemaakt wordt.

Privacy

CVconnect is een select, vertrouwelijk netwerk. Alle gedeelde informatie, ook gegevens die onderling gewisseld worden, zullen nooit gedeeld worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de direct en indirect betrokkenen. Van alle betrokkenen verwachten wij hierin uiterste zorgvuldigheid.


Cookiebeleid CVconnect

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die je internetbrowser opslaat op jouw computer. Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld het inloggen op onze website gemakkelijker te maken en om gegevens bij te houden.

Waarom deze cookie toestemming?

In de Nederlandse wet is opgenomen dat voor bepaalde cookies een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt. Een opt-in betekent dat wij van tevoren toestemming aan jou vragen om cookies te mogen plaatsen op jouw computer. Dit geldt echter niet voor alle soorten cookies.

Waar geef ik toestemming voor?

CVconnect maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het analyseren en optimaliseren van de website, omdat hiermee de gebruiksvriendelijkheid van de website kan worden verbeterd.

CVconnect maakt geen gebruik van andere cookies, bijvoorbeeld cookies die geplaatst worden voor marketingdoeleinden, of bedoeld zijn om de functionaliteit van andere websites mogelijk te maken. Toestemming wordt verleend door actief akkoord te gaan met het plaatsen van cookies of door gebruik te maken van onze website.

Ik wil al mijn cookies verwijderen

Je kunt ook zelf al je cookies verwijderen via de browser. Hoe dit werkt is per browser verschillend. De Consumentenbond heeft een eenvoudig stappenplan per browser opgesteld.